INVATAMANT DUAL/PROFESIONAL

SCOLARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL ŞI ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL – an scolar 2020- 2021

Prin Ordonanţa de urgenţă nr.81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, a fost introdus învăţământul dual, formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic.

          Potrivit OUG81/2016, învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

 1. a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
 2. b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
 3. c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
 4. d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ

Pentru anul școlar 2020-2021, operatorii economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică, pot solicita în scris la Inspectoratul şcolar, şcolarizare în învăţământul profesional dual la o anumită unitate de învățământ, pentru o anumită calificare.

Liceul Tehnologic “1Mai”, Municipiul Ploieşti poate şcolariza în învăţământul profesional dual şi învățământul  profesional următoarele calificări de Nivel 3: Electronist aparate şi echipamente, Electrician exploatare joasă tensiune, Electrician constructor, Confecţioner produse electrotehnice, Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, Strungar, Sudor, Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice, Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie.

Legislația în vigoare:

 • ORDINUL MEN 5108/4.09.2019 Ordin privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual şi în învățământul  profesional pentru anul școlar 2020-2021, precum și a modelelor pentru avizarea de către CLDPS, CNDIPT și Unitatea Administrativ Teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual şi în învățământul  profesional

 • Anexa 1 la OMEN 5108/4.09.2019 – Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual şi în învățământul  profesional pentru anul școlar 2020-2021.

 • Modelul Contractului-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul professional de stat este cel din anexa 1 laMetodologia deorganizare și funcționare a învățământului professional de stat, aprobată prin OMENCS nr.5033/2016.

 • Modelul Contractului de parteneriat pentru învăţământul dual este cel din anexa la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin OMEN nr.3554/2017.

 • Formularul de Solicitare de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021 este cel din Anexa 1 la OMEN 5108/4.09.2019 – Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual şi în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021, prezentat mai jos.

Solicitare SCOLARIZARE ID si IP 2020-2021

 

 

PLAN DE ŞCOLARIZARE  LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”,MUNICIPIUL PLOIEŞTI

an scolar 2019 – 2020

 

Parteneriate de colaborare pentru ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL:

KRAFTANLAGEN ROMANIA

HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. PLOIEȘTI

S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., COMUNA BRAZI

S.C. ROHRER SERVICII INDUSTRIALE S.R.L. BUCUREȘTI

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL – Clasa a IX-a

Calificarea profesională: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 5 locuri

 Calificarea profesională: Sudor – 27 locuri

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT – Clasa a IX-a

Domeniul pregătirii de bază: Mecanică

Sudor  – 14 locuri

 Strungar – 14 locuri

Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 23 locuri

Domeniul pregătirii de bază: Electric

Electrician exploatare joasă tensiune – 28 locuri

 

Parteneriate de colaborare pentru ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT:

BBM AKUSTIK INDUSTRIE  COSWIG GERMANY

S.C. CALSONIC KANSEI S.R.L. PLOIEȘTI

S.C. UZUC S.A. PLOIEŞTI

S.C. UPETROM ”1 MAI” S.A. PLOIEȘTI

ETANȘĂRI GRAFEX S.R.L. PLOIEȘTI

Prezentare program invatamant dual – STAR_2019

ANUNTURI AN SCOLAR 2018-2019

02_OMEN 5402_2018_Calendar cifra de scolarizare IP si ID

ORDIN 5031_4092018_Admitere invatamant profesional 2019

ORDIN Nr. 4829 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020_0

Învăţământul profesional și învăţământul dual

 Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, a fost introdus învăţământul dual, formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic.

Potrivit OUG 81/2016, învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

 1. a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
 2. b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principala a operatorilor economici;
 3. c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
 4. d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

            Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/29.03.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial Nr.232 din 5 aprilie 2017.

http://legeaz.net/monitorul-oficial-232-2017/omen-3554-2017-metodologie-organizare-functionare-invatamant-dual

            Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin OMEN nr. 3556/29.03.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 4 aprilie 2017.

 http://lege5.ro/Gratuit/ge2tknbvhe3q/ordinul-nr-3556-2017-privind-aprobarea-metodologiei-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-admiterii-in-invatamantul-dual-pentru-calificari-profesionale-de-nivel-3-conform-cadrului-national-al-calificar

            A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 823/26.09.2018, Ordinul MEN nr. 5031/2018 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020.

https://lege5.ro/Gratuit/gmydgnrqgu3q/ordinul-nr-5031-2018-privind-organizarea-desfasurarea-si-calendarul-admiterii-in-invatamantul-profesional-de-stat-si-in-invatamantul-dual-pentru-anul-scolar-2019-2020

             Pentru anul școlar 2019-2020, operatorii economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică, pot solicita în scris la Inspectoratul şcolar, şcolarizare în învăţământul profesional dual  la o anumită unitate de învățământ, pentru o anumită calificare. Liceul Tehnologic “1 Mai”, Municipiul  Ploieşti  poate şcolariza în învăţământul profesional de stat și dual următoarele calificări de Nivel 3: Electronist aparate şi echipamente, Electrician exploatare joasă tensiune, Electrician constructor, Confecţioner produse electrotehnice, Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, Strungar, Sudor, Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice, Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie.

MATERIALE UTILE PENTRU IMPLICAREA UNUI OPERATOR ECONOMIC ÎN ŞCOLARIZAREA ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL

Legislaţie în vigoare:

Organizare şi funcţionare învăţământ profesional

 • OMENCS nr. 5033/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat

Fundamentare cifră de şcolarizare învăţământ profesional

 • OMEN nr. 5402/2018 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional
  • Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2019-2020 este prevăzut în Anexa nr. 1 la OMEN 5402/01.11.2018,
  • Modelele pentru avizarea de către CLDPS, CNDIPT și Unitatea Administrativ Teritorială (UAT), a Proiectului cifrei de școlarizare în învăţământul dual şi învăţământul profesional sunt prevăzute în Anexele 2-4 la OMEN 5402/01.11.2018,
  • Model solicitare de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2019-2020

Contract cadru şi contract individual

 • Modelul Contractului-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional de stat este cel din anexa nr. 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5033/2016;
 • OMECTS nr. 3539/2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic.

  MATERIALE UTILE PENTRU IMPLICAREA UNUI OPERATOR ECONOMIC ÎN ŞCOLARIZAREA ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

Legislaţie în vigoare:

Organizare şi funcţionare învăţământ dual

 • OMEN 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual stat

Fundamentare cifră de şcolarizare învăţământ dual

 • OMEN nr. 5402/2018 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional
 • Model solicitare de şcolarizare în învăţământul dual pentru anul şcolar 2019-2020

Admitere învăţământ dual

 • OMEN nr. 3556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfașurare a admiterii în învățământului dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor
 • OMEN 5031/2018 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2019-2020

Contract de parteneriat şi contract individual pentru învăţământul dual

 • Modelul Contractului de parteneriat pentru învăţământul dual este cel din Anexa 1 la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017,
 • OMEN nr. 4798/2017 privind aprobarea Contractului de pregatire practică a elevilor din învățământul dual,

Admitere învăţământ profesional

 • OMENCS 5068/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat
 • OMEN 5031/2018 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2019-2020.

 

ANUNTURI AN ȘCOLAR 2017-2018

Învăţământul dual

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, a fost introdus învăţământul dual, formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic.

Potrivit OUG 81/2016, învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

 1. a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
 2. b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principala a operatorilor economici;
 3. c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
 4. d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

            Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/29.03.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial Nr.232 din 5 aprilie 2017.

http://legeaz.net/monitorul-oficial-232-2017/omen-3554-2017-metodologie-organizare-functionare-invatamant-dual

            Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin OMEN nr. 3556/29.03.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 4 aprilie 2017.

 http://lege5.ro/Gratuit/ge2tknbvhe3q/ordinul-nr-3556-2017-privind-aprobarea-metodologiei-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-admiterii-in-invatamantul-dual-pentru-calificari-profesionale-de-nivel-3-conform-cadrului-national-al-calificar

             Pentru anul școlar 2018-2019, operatorii economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică, pot solicita în scris la Inspectoratul şcolar, şcolarizare în învăţământul profesional dual  la o anumită unitate de învățământ, pentru o anumită calificare.

            Liceul Tehnologic “1 Mai”, Municipiul  Ploieşti  poate şcolariza în învăţământul profesional dual următoarele calificări de Nivel 3: Electronist aparate şi echipamente, Electrician exploatare joasă tensiune, Electrician constructor, Confecţioner produse electrotehnice, Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, Strungar, Sudor, Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice, Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie.

INFORMATII SUPLIMENTARE: Învăţământul dual_solicitare_agenti

EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICARII PROFESIONALE 2017-2018

ANUNTURI AN SCOLAR 2016-2017

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, a fost introdus învăţământul dual, formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic.

Potrivit OUG 81/2016, învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

 1. a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
 2. b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principala a operatorilor economici;
 3. c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
 4. d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

            Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/29.03.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial Nr.232 din 5 aprilie 2017.

http://legeaz.net/monitorul-oficial-232-2017/omen-3554-2017-metodologie-organizare-functionare-invatamant-dual

            Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin OMEN nr. 3556/29.03.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 4 aprilie 2017.

 http://lege5.ro/Gratuit/ge2tknbvhe3q/ordinul-nr-3556-2017-privind-aprobarea-metodologiei-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-admiterii-in-invatamantul-dual-pentru-calificari-profesionale-de-nivel-3-conform-cadrului-national-al-calificar

LICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI”, MUNICIPIUL  PLOIEŞTI

 Organizează în anul şcolar 2017-2018 clase de învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în domeniile Electric – calificarea profesională Electrician exploatare joasă tensiune şi Mecanică – calificarea profesională Sudor.

             Pentru anul școlar 2017-2018, operatorii economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică, pot solicita în scris la Inspectoratul şcolar, şcolarizare în învăţământul profesional dual  la o anumită unitate de învățămînt, pentru o anumită calificare.

            Liceul Tehnologic “1 Mai”, Municipiul  Ploieşti poate şcolariza în învăţământul profesional dual următoarele calificări de Nivel 3: Electronist aparate şi echipamente, Electrician exploatare joasă tensiune, Electrician constructor, Confecţioner produse electrotehnice, Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, Strungar, Sudor, Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice, Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie.

ADMITERE

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări stabilite de MEN în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale.

Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare:

 • stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a X-a de liceu;
 • învăţământ profesional, cu durata de minim 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior;

            La liceul nostru, în urma aplicării Procedurii de solicitare de către operatorii economici a şcolarizării în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018 au fost aprobate 56 locuri pentru şcolarizare (2 clase).

            Astfel, LICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI”, MUNICIPIUL  PLOIEŞTI organizează în anul şcolar 2017-2018 clase de învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în domeniile:

 • Electric– calificarea profesională Electrician exploatare joasă tensiune – Partener  C. UZUC S.A. PLOIEŞTI
 • Mecanică – calificarea profesională Sudor – Parteneri C. AMPLO S.A. PLOIEŞTI și S.C. UZUC S.A. PLOIEŞTI

 

            Pentru anul şcolar 2017-2018, operatorii economici parteneri nu solicită organizarea unei sesiuni de preselecţie a candidaţilor. În aceste condiţii, la nivelul Liceului Tehnologic “1 Mai” Municipiul Ploieşti nu se va organiza sesiunea de preselecţie a candidaţilor pentru toate etapele de admitere prevăzute în “Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018”.

            Programa de examen pentru disciplina “Educaţie tehnologică” la care se susţine proba suplimentară de admitere, în cazul în care numărul candidaților înscriși depășește numărul de locuri pentru o calificare:

            Subiectele pentru proba suplimentară de examen sunt elaborate din disciplina “Educaţie tehnologică” conform programei aprobate prin OMECI 5097/09.09.2009.

            Tematica probei suplimentare de admitere pentru anul şcolar 2017-2018:

 1. Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII – clasa a VII-a

Conţinuturi: Materiale metalice, materiale plastice, cauciuc, sticlă

 1. Materii prime şi materiale: provenienţă, clasificare, proprietăţi
 2. Analiza de produs (gamă de produse): utilizare, materiale folosite, alcătuire, formă constructivă, prezentare, preţ.
 3. Realizarea unui produs simplu (studierea fişei tehnologice, elemente de limbaj grafic specific, operaţii de pregătire, operaţii de prelucrare, operaţii de finisare)
 4. Modulul: ENERGIE – clasa a VIII-a

Conţinuturi:

 1. Forme de energie: mecanică, termică, chimică, luminoasă, electrică
 2. Surse de energie
 3. Tehnologii de obţinere a energiei
 4. Energia în gospodărie
 • forme de energie şi utilizarea lor
 • circuite electrice dintr-o locuinţă
  1. Impactul tehnologiei de producere şi utilizare a energiei asupra omului şi a mediului

 Bibliografie selectivă:

 1. Valentina Capotă, Letiţia Săndulescu, Carmen Duinea, Petra Ciută- Educaţie tehnologică, Manual pentru clasa a VII-a, Editura Niculescu, 2008
 2. Carmen Neamţu, Gheorghe Rusu, Doina Sandu,Violeta Halbac- Educaţie tehnologica, clasa a 7-a, Editura Crepuscul, 2006.
 3. Gabriela Lichiardopol, Niculina Enache, Stela Olteanu, Cristina Ştefan – Educaţie tehnologică, Manual pentru clasa a VIII-a, Editura Corint, 2001.
 4. Eliza Constantin, Felicia Vişan, ş.a, „Educaţie tehnologică”, Manual pentru clasa a VIII-a, Editura Sigma, 2006

Metodologia admiterii în învățămîntul profesional de stat este reglementată de

 OMENCS nr.5068/31.aug.2016.

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/profesional/OMENCS_5068_2016_metodologie_admitere_invatamant_profesional_de_stat.pdf

 Admiterea candidaților se realizează în conformitate cu Calendarul admiterii în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018, aprobat prin OMENCS nr. 5069 / 2016. în 2 etape, după cum urmează:

Etapa I: 12 iunie – 24 iulie 2017

Etapa a II-a: 29 august – 11 septembrie 2017

 https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/profesional/OMENCS_5069_2016_calendar_admitere_invatamant_profesional_de_stat_2017_2018.pdf

EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICARII PROFESIONALE 2016-2017

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com. Tema: Adventure Journal de Contexture International.

%d blogeri au apreciat: