Campania de promovare a învățământului dual

             În data de 14.11.2019, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, a avut loc  Campania de promovare a învățământului dual, organizată în colaborare Instituția Prefectului Județului Prahova și Camera de Comerț și Industrie a Județului Prahova.

            La eveniment au participat unități de învățământ ce au clase de învățământ dual și învățământ profesional, reprezentanți ai operatorilor economici parteneri în efectuarea stagiilor de instruire practică.

            Liceul nostru a fost reprezentat de director prof. Neacșu Camelia și prof. Ignat Carmen Liliana alături de câțiva din membrii echipei STAR: doamna Gheorghe Cristina – coordonatorul proiectului, doamna Belcescu Alina – manager HR  KRAFTANLAGEN ROMANIA și doamna Sima Mariana – manager HR SC INDUSTRIAL MONTAJ SA Ploiești.

            Activitatea a pus accent pe exemplele de bună practică din învățământul dual, urmărindu-se valorizarea și promovarea experiențelor pozitive acumulate. Doamna Gheorghe Cristina a prezentat Programul STAR, Școala Tehnologică Austriacă din România, proiectul educațional în cadrul căruia elevii noștri vor învăța meseriile de sudor și lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, a evidențiat frumosul și beneficul parteneriat al liceului nostru cu companiile: S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., COMUNA BRAZI, HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. PLOIEȘTI, KRAFTANLAGEN ROMANIA și S.C. ROHRER SERVICII INDUSTRIALE S.R.L. BUCUREȘTI.

            În holul Inspectoratului Școlar Județean Prahova a fost realizată o expoziție de prezentare a unor unități de învățământ cu tradiție în domeniu, cu materiale promoționale și realizări practice ale elevilor, din diferite domenii și calificări profesionale.

            Liceul Tehnologic “1 MAI”, Municipiul Ploiești a avut un stand de prezentare unde elevul Ursu Ștefan, clasa XIP2, împreună cu prof. Ivan Amalia, au dat lămuriri despre exponate și au informat vizitatorii despre Programul STAR, Școala Tehnologică Austriacă din România, proiectul nostru educațional în curs de derulare.

prof. Carmen Ignat

Categorii: Fără categorie | Lasă un comentariu

Viata…o poveste!

In data de 10 Octombrie 2019 patru elevi de la liceul nostru din clasele a 10-a și a 11-a  alături de alți 52 din colegiile și liceele prahovene și 28 de profesori coordonatori selectați  de Asociaţia „pH Chim” au participat la  lansarea broșurii proiectului “Viața…o poveste” – ediţia a III-a, în Sala Unirii a Consiliului Județean (din cadrul Palatului Culturii), un proiect inițiat cu finanţarea Direcţiei Judeţeane pentru Sport şi Tineret Prahova în colaborare cu Asociatia „Tinerii Voluntari – Valea Călugărească” care a respectat Metodologia Proiectelor elaborată de Ministerul Tineretului şi Sportului. Elevii participanți au realizat câte un eseu, tema eseurilor fiind poveşti de viaţă ale unor personalităţi  care prin activitatea lor, le-au influenţat viaţa acestora. Fiecare profesor a îndrumat patru elevi în redactarea a patru eseuri (un elev pentru fiecare eseu). Selecția s-a făcut în perioada mai-iunie 2019 iar termenul de depunere al lucrărilor elevilor a fost 14 iunie 2019. Eseul a fost de fapt  o „povestioară de viață” vizând unul dintre  aspectele:

–    personalități ale chimiei din România

–    oameni de știință al căror nume este legat de descoperirea unor elemente chimice.

Elevii au descoperit că oameni celebrii au avut parte , în afara gloriei , și de o viață mai mult sau mai puțin interesantă: A. Nobel a avut trei iubiri neimpărtășite, N. Teclu a ajuns de la a preda gimnastica rațională la descoperirea becului de gaz utilizat și astăzi în laboratoarele de chimie, M.D. Mendeleev căsătorit la acea vreme  a amenințat că se sinucide deoarece tânăra lui prietenă nu-l accepta ca soț etc.

Deși viața acestor oameni uneori a fost complicată, uneori chiar ciudată ei au reușit în societate prin muncă și pasiune pentru meseria lor.

Din liceul nostru au participat la proiect de la clasa a 10-a A elevele Cristea Sefora(Johan August Arfvedson și Litiul) și Mușat Anne-Lyse Mihaela(Joseph Black, descoperitorul Magneziului), de la clasa a XI-a A elevul Bordea Iosif Cristian (Constantin Istrati, figură proeminentă a chimiei românești) și de la casa a XI-a D elevul Nedelcu Mădălin Georgian (Ludovic Mrazec și prima hartă geologică a României). Profesorul coordonator al elevilor în redactarea lucrărilor a fost d-na Vicol Vica.

Elevul Bordea Cristian a și prezentat lucrarea sa la acest eveniment de lansare a broșurii.

Din punctul de vedere al profesorului de chimie, proiectul a oferit tinerilor participanți la activități posibilitatea să -și dovedească calitățile artistice prin realizarea de eseuri dar în același timp le-a oferit ocazia de a cunoaște viața și activitatea unor personalități din lumea științei.

Oare care este punctul de vedere al celor patru elevi participanți din liceul nostru? Poate aflăm acest lucru într-un articol ce va fi publicat în revista liceului! Eu aștept cu interes! Voi nu, dragi elevi? Și nu uitați! În final cu toții vom fi …o poveste! Important este că depinde de noi, fiecare, ca povestea să fie mai frumoasă și mai interesantă!

Prof. Vicol Vica

 

Categorii: Fără categorie | Lasă un comentariu

“Ouvre ton esprit, vis ton Europe“ – ERASMUS+

images

 

 

 

 

 

Ne face o deosebită bucurie să vă anunțăm că începând cu 01.09.2019, Liceul Tehnologic „1 Mai”, Ploieşti va fi partener în proiectul Erasmus+   cu titlul Ouvre ton esprit, vis ton Europe“, 2019-1-FR01-KA229-063146_2. Proiectul  a fost aprobat în cadrul acțiunii KA2 – parteneriate strategice în domeniul școlar – proiecte de schimb interșcolar coordonator fiind “Lycée professionnel Marc Godrie“ din Franța. Proiectul  se va derula pe parcursul a doi ani începând cu 01.09.2019 până la data de 31.08.2021, iar finanțarea va fi din fonduri europene nerambursabile.

Proiectul vizează:

– prevenirea abandonului școlar și a decalajului școlar dintre elevi și urmărește să identifice cauzele ce stau la baza acestora;

-dezvoltarea de programe extracurriculare și de programe educaționale care să crească rata de participare la școală și facilitare a integrării copiilor care au abandonat școala;

– identificarea unui ansamblu de strategii de prevenire și de reducere a absenteismului și a abandonului școlar; educația este pentru întreaga societate cheia dezvoltării durabile și competitive; investirea în capitalul uman, într-un sistem educativ just și echitabil  este esențială în dezvoltarea unei societăți fondată pe cunoștințe; din această perspectivă prioritatea dată formării inițiale și continue a resurselor umane este esențială pentru completarea unei forme de educație și pentru  inserția de diplome pe piața muncii atât în țară cât și în UE; în acest context fenomenul abandonului școlar care tinde să se dezvolte în anumite medii și comunități umane constituie un risc major pentru dezvoltarea societății în ansamblul ei.

Proiectul a fost lansat ca urmare a costatării că decalajul școlar tinde să devină un fenomen de mare amploare, cu conotații negative asupra dezvoltării profesionale a tinerilor și cu implicații majore în inserția lor ulterioară pe piața muncii. Scopul/motivul proiectului este Creșterea Frecvenței și a Retenției într-un sistem educativ de calitate pentru elevii cu risc de abandon școlar implicându-i în activități atractive și sfaturi atractive.

Obiectivele sunt:

-Identificarea factorilor sociali, economici și psihologici care contribuie la abandonul școlar;

– dezvoltarea și livrarea de programe care vor conduce  la formarea de competențe cheie elevilor cu risc de abandon;

– dezvoltarea de activități specifice pentru ameliorarea și promovarea competențelor sociale pentru integrarea socială a persoanelor expuse abandonului școlar;

– implicarea părinților în reeducarea școlară și socială a elevilor cu risc de părăsire a școlii;

– difuzia de modele de bună practică pentru susținerea inovării de practici pedagogice în școli cu elevi cu risc de abandon școlar;

Echipa de proiect

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Categorii: Fără categorie | Lasă un comentariu

“I am happy with myself“ – ERASMUS + KA2

images

 

 

 

 

Dragi colegi,părinți, elevi, resprezentanți ai comunității locale,

avem plăcerea de a vă anunța că începând cu 01.09.2019, Liceul Tehnologic „1 Mai”, Ploieşti va fi coordonator  al   proiectului Erasmus+  cu  titlul I am happy with myself “, 2019-1-RO01-KA229-063340_1.

Proiectul  a fost aprobat în cadrul acțiunii KA2 – parteneriate strategice în domeniul școlar – proiecte de schimb interșcolar, parteneri fiind licee și școli din: Turcia-“Ramazan Atil Anadolu Lisesi“, Lituania -„Jono Pauliaus II gimnazija”, Belgia– „Prizma – Campus College”  și Germania-„Friedrich-Rückert-Gymnasium”. Proiectul  se va derula pe parcursul a doi ani începând cu 01.09.2019 până la data de 31.08.2021, iar finanțarea va fi din fonduri europene nerambursabile.

Inițiativele sociale își propun să creeze o schimbare de durată în domeniile în care sunt prezente, să facă cunoscute soluțiile și să elimine problemele obținând sprijinul societății pe termen lung.

O serie de programe de sprijin au fost dezvoltate în Uniunea Europeană pentru dezvoltarea întreprinderilor mici, creșterea competitivității și încurajarea internațională a antreprenoriatului. De exemplu cultura antreprenorială în Turcia în ultimii ani răspândită și încurajată este să dezvolte  întreprinderile la nivel individual. Se poate spune că antreprenoriatul câștigă putere datorită ultimelor evoluții tehnologice și așteptărilor economice.

Participarea femeilor la viața profesională a crescut.

Fiecare școală va lucra cu grupuri mici,  având loc în fiecare lună două evenimente și fiind asigurată cooperarea dintre școli. Se vor examina propriile femei antreprenoriale, din știință,  artă, educație și producție.

 Schimburile între țări, pe lângă îmbunătăţirea cunoştinţelor lingvistice, apropierea popoarelor și o mai bună cunoaștere a culturilor regionale, participă la mobilizarea elevilor și a școlilor în scopul:

–  dezvoltării antreprenoriatului social și antreprenoriatului feminin- depistării și depășirii obstacolelordin calea femeilor antreprenoare- creării și conștientizării personale- colaborării – bucuriei- schimbului intercultural- Dobândirii de abilități digitale, conform atitudinilor de conviețuire și de acceptare necesare tuturor generațiilor prezente și viitoare.Avem  femei antreprenoare, femei care lucrează în cercetare, în artă, educație și producție dar și femei casnice. Ele toate deși diferite, contribuie la dezvoltarea umanității. Să facem cunoscute punctele forte ale noastre !

Echipa de proiect

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

 

 

Categorii: Fără categorie | Lasă un comentariu

Ziua Internationala a Pacii 21.09.2019

 

69242915_2405906556129647_6953939020187435008_n

Liceul Tehnologic „1 Mai”, Municipiul Ploiești a sărbătorit Ziua Internațională a Păcii 2019 prin desene, recitări de poezie, story-telling, hand-painting, wave-making si, nu in ultimul rând, prin zborul celui mai pur simbol al păcii, porumbelul.

Activitatea a fost realizata in parteneriat cu Asociatia Master Peace Romania, raspunzand prezent profesorii Mihaela Vagneti, Gabriela Rentea, Marius Dumitru si  Mihaela Contescu alaturi de elevi din clasele 12 D, 10 A, 11A, 12 A, 9A.

 

Categorii: Fără categorie | Lasă un comentariu

Bun venit elevilor STAR!

Apariṭia Metodologiei de organizare și funcṭionare a învӑṭӑmântului dual, în 2017, a permis organizarea claselor pentru această formă de învӑṭӑmânt. Implicarea agenţilor economici în domeniul educaţiei, prin susţinerea învăţământului profesional dual, a prins tot mai mult contur la nivelul judeţului Prahova, aceasta putând fi soluția rezolvӑrii deficitului de resurse umane calificate, dezvoltarea afacerilor operatorilor economici, cu impact pozitiv asupra comunitӑṭii.

            În urma campaniilor de informare organizate de ISJ Prahova, și ca urmare a nevoii de personal calificat, Liceul Tehnologic “1 MAI”, Municipiul Ploiești a încheiat contracte de parteneriat cu patru firme din domeniul mecanic, pentru anul școlar 2019-2020.

            Astfel a luat naștere Școala Tehnologică Austriacă din România (STAR), proiectul educațional în cadrul căruia elevii noștri vor învăța meseriile de sudor și lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, foarte căutate pe piața forțelor de muncă, direct de la profesioniști din companii de renume. Agenții economici implicați în acest proiect sunt S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., COMUNA BRAZI, HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. PLOIEȘTI, KRAFTANLAGEN ROMANIA și S.C. ROHRER SERVICII INDUSTRIALE S.R.L. BUCUREȘTI.

            Proiectul este inițiat de Ambasada Austriei-Secția Tehnologică, în parteneriat cu cele patru companii și Liceul Tehnologic „1 Mai”, Municipiul Ploiești, având la bază învățământul dual, printr-o combinație ideală a informațiilor teoretice cu cele practice.

             Elevilor participanți în cadrul acestui proiect, li se acordă burse în cuantum de 400 lei lunar, orele de laborator tehnologic și stagiile de pregӑtire practicӑ se vor desfășura numai la sediul operatorilor economici parteneri, dupӑ un program stabilit de comun acord cu școala. Elevii vor avea asigurate analizele medicale de medicina muncii, echipamentul de lucru și de protecṭie, transportul la și de la locul de practică.

            La festivitatea de deschidere a anului școlar 2019-2020, cei 32 elevi implicați în proiectul STAR, 5 elevi ce vor fi formați pentru calificarea Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic și 27 elevi pentru calificarea Sudor, au primit din partea operatorilor economici, ghiozdane personalizate și rechizite școlare.

            Mulțumim companiilor partenere pentru implicarea în acest proiect, “bobocilor” noștri le dorim mult succes, un parcurs frumos în anii de școală alături de toți factorii ce vor contribui la formarea lor profesională.

Prof. Ignat Carmen Liliana

 

Categorii: Fără categorie | Lasă un comentariu

An scolar 2019-2020

ANUNȚ!

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2019-2020 va avea loc luni,
9 septembrie 2019, la ora  10 .00

Elevii vor fi prezenți la ora 9.45.

 PENTRU ACEASTĂ FESTIVITATE ȚINUTA ELEVILOR VA FI DECENTĂ

Vă așteptăm cu drag și vă dorim succes!

 

calendar an scolar 2019-2020

Categorii: Fără categorie | Lasă un comentariu

ABSOLVENTI PROMOTIA 2015-2019

Categorii: Fără categorie | Lasă un comentariu

ROSE – V.R.E.A.U. 1 MAI – primul an de proiect in imagini

 

 

Categorii: Fără categorie | Lasă un comentariu

Inventii si inventatori – CAERI 2019

Vineri, 24 mai 2019, s-a desfășurat la Liceul Tehnologic “1 MAI”, Municipiul Ploiești Simpozionul regional „Invenții și inventatori”, Ediția IV, activitate înscrisă în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene din anul 2019, la poziția 1834.

Pornind de la ideea că stimularea învăţării disciplinelor tehnice se poate realiza prin identificarea şi prezentarea principalelor invenţii tehnice care au influenţat constructiv evoluţia lumii, simpozionul i-a motivate pe elevii participanţi să prezinte invenţiile, descoperirile şi inventatorii din lumea tehnicii prin intermediul prezentărilor Power point, afişelor şi filmuleţelor tematice.

În cadrul simpozionului au fost susținute 47 de lucrări ale elevilor (27 de lucrări cu participare directă şi 20 lucrări cu participare indirectă). Echipele formate din maxim 2 elevi, sub coordonarea unui profesor, au reprezentat: Liceul Tehnologic “1 MAI”, Municipiul Ploiești, Liceul Tehnologic “Elie Radu”, Ploiești, Liceul Tehnologic “Toma N. Socolescu”, Ploiești, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Ploieşti, Liceul Tehnologic Administrativ şi de  Servicii “Victor Slăvescu”, Ploiești, Liceul Tehnologic “Gheorghe Lazăr” Plopeni, Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodă” Urlaţi, Prahova, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău, Colegiul Tehnic de Căi Ferate “UNIREA” Paşcani, Jud.Iași, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Bucureşti, Colegiul Tehnic “Carol I”, Bucureşti, Liceul Tehnologic “Someş” Dej, Jud.Cluj, Școala Profesională Sâg, Jud. Sălaj, Şcoala Gimnazială nr.117, București, Şcoala Gimnazială Călmăţuiu De Sus, Jud.Teleorman.

Lucrările în format pdf au fost incluse în DVD-ul cu ISBN 978-606-8752-33-4.

Juriul a fost compus din: prof. Buzea Genina – Liceul Tehnologic “1 MAI”, Municipiul Ploiești, prof. Ariton Claudia – Liceul Tehnologic “Toma N. Socolescu” Ploiești, prof. Tăsică Călina – Liceul Tehnologic Administrativ şi de  Servicii “Victor Slăvescu” Ploiești.

Au fost acordate 2 premii I (pentru cele două secțiuni, participare directă și participare indirectă) pentru lucrările: Hologramele – Știința împletită cu magia, elevii Buzea  Alberto Andrei și Mihai  Daniel Florin, Liceul Tehnologic “1 Mai”, Municipiul Ploiești şi Pila lui CARPĂN, eleva Ghela Gloria, Colegiul Tehnic “Carol I”, Bucureşti.

Premiul II a fost acordat pentru lucrările: Despre ZENOBE GRAMME şi motoarele de curent continuu a elevilor Apostol Andrei Iulian și Chiriţă George Ionuţ, Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodă” Urlaţi, Jud.Prahova și  Motorul DIESEL a elevului Gherguț Denis, Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Bacău, iar cele 2 premii III pentru lucrările Sudura între meserie şi măiestrie a elevilor Ursu Mihăiţă și Andronic Alexandru, Liceul Tehnologic “1 Mai”, Municipiul Ploiești și Românul care a schimbat lumea – HENRI COANDĂ, a elevilor Glodean Vasile și Mureşan Andrei Claudiu, Liceul Tehnologic “Someş” Dej,Jud.Cluj.

 Cele 4 menţiuni au fost acordate lucrărilor: Insulina – o invenţie furată, elevii Andruşevici Alexandru și Dinu Maria,  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Ploieşti; GALILEO GALILEI, eleva Manolache Maria Alexandra, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Ploieşti; Producerea arcului electric, elevi: Urdea Adrian Nicolae și Iacob Alexandru, Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea” Paşcani, Jud.Iași; Pila de combustie, elev Dumitraşcu Mihai Andrei, Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”, București.

Premiul special a fost acordat lucrării M BOT – invenţie  a tehnicii moderne, elevi Apostol Andrei Iulian și Ion Coziana, Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodă” Urlaţi Prahova.

Toţi elevii participanţi au primit diplome de participare.

Coordonatori proiect:

Prof. Crețu Melania

Prof. Ignat Carmen Liliana

Categorii: Fără categorie | Lasă un comentariu

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com. Tema: Adventure Journal de Contexture International.